Vstup

  (klikni na obrázek) Rozvrh HN a PHV

ve školním roce 2016/2017


13.00   -     13.45

13.50     -   14.35

14.40    -   15.25

15.30    -   16.15

Po

PHv A

1 A

2.A

5 A

Út


2 B

1 B

5 B

St

2 C

3 A

4 A

PHv B

Čt4 B

4 C

13.30   -    14.15 14.20   -    15.05
3 B
3 C

 

P.Bedřichová
J.Pilný
A.Šabková
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Akce

Květen 2017


2.-6.5. Kocianova houslová soutěž (houslistka Pavla Bedřichová)

3.5. 2. absolventský koncert v zámeckém sálku od 17.15 hod.

4.5. Vernisáž výstavy VO v Kapitulní síni strakonického hradu od 16.30 hod.

Vystoupí keltský soubor ZUŠ Ádh Mór (uč. P.Reitmaier)

6.5. Vystoupení L Bandu Na Dubovci k výročí osvobození

9.5. Koncert studentů českobudějovické konzervatoře a PF v zámeckém sálku  od 16.00 hod.

10.5. Koncert malých dětí ke Dni matek od 17.15 hod. v zámeckém sálku

11.-12.5. Úsdřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje v Liberci (žákyně P.Bedřichové)

12.5. Novohradská flétna - žákyně L.Novákové

17.5. 3. absolventský koncert od 17.15 hod. v zámeckém sálku

Vystoupení kytaristy R.Prušáka na konferenci důchodců Fezka Strakonice od 13 hod.

18.5. Kytarový koncert žáků J.Pelána od 16 hod. v zámeckém sálku

19.-20.5. Ústření kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru Plzeň (kytarista Rudolf Prušák)

20.5. Plzenecké housličky - žáci P.Bedřichová

22.5. Klavírní koncert žáků J.Míčkové od 16 hod. v zámeckém sálku

23.5. Květnový koncert žáků ZUŠ od 17 hod v MěDK

24.5. Koncert žáků L.Mráze od 16 hod. v zámeckém sálku

25.5. Exkurze žáků VO do Botanické zahrady Praha

27.5. Vystoupení Ádh Móru v Knížecí stodole v Řepici od 18 hod. v rámci hudebního programu

29.5. Koncert žáků M.Piklové od 16.30 hod. v zámeckém sálku

30.5. ZUŠ OPEN - prezentace školy ve městě pro strakonickou veřejnostv areálu OD MAXIM

vystoupení tanečního orchestru L Band, Malé dudácké muziky, keltského souboru Ádh Mór

Večer k 15. výročí pěveckého sboru Fere Angeli "Andělé patnáctiletí světem letí" v MěDK od 19. hod

31.5. Klavírní koncert žáků M.Homolkové od 16 hod. v zámeckém sálku