Vstup

  (klikni na obrázek) Rozvrh HN a PHV

ve školním roce 2016/2017


13.00   -     13.45

13.50     -   14.35

14.40    -   15.25

15.30    -   16.15

Po

PHv A

1 A

2.A

5 A

Út


2 B

1 B

5 B

St

2 C

3 A

4 A

PHv B

Čt4 B

4 C

13.30   -    14.15 14.20   -    15.05
3 B
3 C

 

P.Bedřichová
J.Pilný
A.Šabková
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Akce
Atmosféra ZUŠ OPEN v areálu obchodního centra MAXIM a završení koncertem Fere AngeliČerven 2017

2.6. Vystoupení dudácké muziky ZUŠ v letním kině pro ZŠ k 650 výročí města Strakonice (10 - 10.30h)

5. - 9.6. Výběr nových žáků pro školní rok 2017-18 viz termíny v části "Přijímání žáků"

Postupové, přijímací a závěrečné zkoušky - dle rozpisu v obou budovách

6.6. Koncert žáků B.Šabka od 17 hod. na Kochance

Vystoupení Fere Angeli v Maltézském sáleod 17.15 na vernisáži arch. J.Zákosteleckého

7.6. Koncert žáků P.Karase od 17h v zámeckém sálku

9.6. Zájezd hudebního oboru na  Concertino Praga

9.-11.6. Republikové kolo Dětské porty v Ostravě (kytaristé R.Prušák a B.Klečková)

10.6. Vystoupení pěveckého sboru Fere Angeli v Lidicích na akci "Světlo za Lidice"

14.6. 4. absolventský koncert od 17.15 h. v zámeckém sálku

15.6. Představení žáků dramatického oboru U Mravenčí skály od 17 h.

16.6. Koncert žáků J.Nestřebové a L.Novákové od 16.30 v zámeckém sálku

Vystoupení L Bandu na festivalu orchestrů v Pacově

20.6. Koncert žáků R.Kopřivy od 16.30 v zámeckém sále

Zájezd žáků VO na výstavu do Sladovny v Písku

22.6. Koncert žáků M.Lukeše v 15.30 h. na Kochance

Vystoupení Ádh Móru na koncertě pěveckého sboru gymnázia.(P.Reitmaier)

Vystoupení dechového orchestru v Domově seniorů v Lidické ul. (J.Pilný)

24.6. Vystoupení dudácké muziky na slavnostech obce Mutenice od 14 do 14.30 hod.

28.6. Koncert žáků P.Reitmaiera v zámeckém sálku od 16 hod.

29.6. Vystoupení houslistky Pavly Bedřichové a kytaristy R.Prušáka na předávání stipendií

v Rytířském sále

Sbor Fere Angeli zazpíval na akci Světlo za Lidice v sobotu10.6.2017

Vystoupení L Bandu v Pacově

První setkání s učiteli v novém školním roce je 4. září 2017

Přípravné ročníky (1. třída ZŠ a mladší) setkání s rodiči v budově Kochana z Prachové:

Taneční obor v 11 hod. učebna hudební nauky III. patro

Hudební obor ve 14 hod. učebna hudební nauky III. patro

Výtvarný obor ve 13.30 hod. učebna výtvarného oboru I. patro

Literárně dramatický obor ve 12 hod. učebna dramatického oboru III. patro


Žáci od 1. ročníků výše: individuální domluva rozvrhu v učebnách vyučujících (nejdéle do konce týdne)

Výtvarný a hudební obor: 4.9. individ. domluva od 10 do 16 hod. v učebnách vyučujících obou budov

Taneční obor: 4.9. spolu s přípravným ročníkem v 11 hod. - III. patro učebna HN na Kochance

Literárně dramatický obor: 4.9. ve 12 hod. učebna dramatického oboru III. patro na Kochance

 

Individuální výuka hudebního oboru zahájí výuku 5.9.2017


Kolektivní předměty všech oborů zahájí pravidelnou výuku v pondělí 11.9. 2017

Zápis do skupin HN do 12 hodin po telefonu 383 332 166 - pouze dojíždící

ostatní od 12 hod. zápis do seznamů před učebnou hudební nauky