HUDEBNÍ NAUKA       rozvrh od září 2017/2018


 

13:00 - 13:45

13:50 - 14:35

14:40 - 15:25

15:30 - 16:15

16:20 - 17:05

PONDĚLÍ

 

PHV A

P. Bedřichová

 

HN 4. A

A. Šabková

HN 5. A

A. Šabková

Příprava na studium

M. Spišská

ÚTERÝ

 

 

HN 3. A

M. Homolková

HN 2. A

J. Pilný

HN 3. B

M. Homolková

 

STŘEDA

 

HN 1. A

J. Pilný

HN 2. B

J. Pilný

HN 1. B

J. Pilný

PHV B

P. Bedřichová

 

 

ČTVRTEK

 

 

 

HN 4. B

A. Šabková

HN 5. B

A. Šabková

 

 

PÁTEK

 


 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

 

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit z organizačních důvodů ředitelské volno na pátek 29. 9. 2017.

Martina Spišská, ředitelka školy