Vstup

  (klikni na obrázek) Rozvrh HN a PHV

ve školním roce 2016/2017

NÁVRH  (ZMĚNY MOŽNÉ!)


13.00   -     13.45

13.50     -   14.35

14.40    -   15.25

15.30    -   16.15

Po

PHv A

1 A

2.A

5 A

Út


2 B

1 B

5 B

St

2 C

3 A

4 A

PHv B

Čt4 B

4 C

3 B
3 C

 

P.Bedřichová
J.Pilný
A.Šabková
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nejmladší z tanečního oddělení v celostátním kole Scénického tance v Kutné Hoře 20.-22. 2016

Červen 2016

30.5.-3.6. Výběr nových žáků pro rok 2016/17, postupové zkoušky žáků

1.6. Setkání písničkářů v Praze -vystoupení kytaristy R.Prušáka

2.6. Zájezd žáků z výtvarných tříd J.Lískovcové, D.Uhrikové a V.Bělochové na výstavu moderního umění do Plzně

3.6. Vystoupení kytaristy R.Prušáka na festivalu Jamboree ve Strakonicích

4.-10.6. Mezinárodní folklorní festival v bulharské Varně - Malá dudácká muzika (uč. P.Reitmaier)

7.6. Večer tanečního oboru "Stroj času" v MěDK od 17 hod. (uč.A.Janotová)

8.6. Koncert žáků L.Mráze v 16.30 v zámeckém sálku

9.6. Koncert žáků M.Piklové v 16.30 v zámeckém sálku

10.6.Vystoupení dudácké muziky B.Šabka pro Nemocnici a.s. Strakonice

Zájezd hudebního oboru na koncert vítězů Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga

Koncert žáků L.Novákové od 17.15 na Kochance

11.6. Park Open v Renerových sadech - premiéra animovaných filmů žáků J.Petrášové a taneční vystoupení žáků A.Janotové

13.6. Koncert pěveckého sboru Fere Angeli v MěDK od 18 hod. (uč. M.Miková)

14.6. Zájezd žáků výtvarného oboru na fotoseminář s fotografem s fotografem M.Homolou v Lidicích

15.5. Koncert žáků P.Karase od 17 hod. v zámeckém sálku

16.6. Vystoupení Malé muziky ZUŠ F.Zetka v Domově seniorů v Lidické ul.

Natáčení Malé dudácké muziky (STTV) na strakonickém hradě pro upoutávku na MDF 2016

17.6. Koncert žáků A.Visingerové a J.Nestřebové od 17 hod. v zámeckém sálku

18.6. Vystoupení dudácké muziky B.Šabka pro Řepici

20.6. Koncert žáků R.Kopřivy od 16.30 hod. v zámeckém sálku

Zájezd žáků VO do písecké Sladovny na "Tiskařiště" (I.Schwarzová, J.Petrášová, P.Luhanová)

22.6. Gratulační koncert sbormistru Čestmíru Staškovi - Fere Angeli Praha (M.Miková)

23.6. Koncert žáků M.Lukeše od 15.30 na Kochance

26.6. Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2016 - účast Malé dudácké muziky (P.Reitmaier) a dudáckého tria (B.Šabek)

27.6. Ukončení výstavy VO ve Šmidingerově knihovně

Koncert pěvecké třídy V.Šariské od 16 hod. v zámeckém sálku

28.6. Vystoupení Kvarteta - troje housle a klavír a kytaristy R.Prušáka na předávání prospěchových stipendií žákům ZŠ

Nejmladší výtvarníci 20.6. na Tiskařišti v písecké Sladovně


Odkaz na profil zadavatele veřejných zakázek:

Škola od června do září v roce 2015 realizovala projekt OPŽP
"Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263"