Vstup

  (klikni na obrázek) Rozvrh HN a PHV

ve školním roce 2017/2018 (NÁVRH)


13.00   -     13.45

13.50     -   14.35

14.40    -   15.25

15.30    -   16.15

Po

PHv A

1 A

2.A

5 A

Út


2 B

3 A

4 A

St

1 B

3 B

4 B

PHv B

Čt5 B

5 C

13.30   -    14.15 14.20   -    15.05
3 C
4 C

 

P.Bedřichová
J.Pilný
A.Šabková
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Akce

První setkání s učiteli v novém školním roce je 4. září 2017

Přípravné ročníky (1. třída ZŠ a mladší) setkání s rodiči v budově Kochana z Prachové:

Taneční obor v 11 hod. učebna hudební nauky III. patro

Hudební obor ve 14 hod. učebna hudební nauky III. patro

Výtvarný obor ve 13.30 hod. učebna výtvarného oboru I. patro

Literárně dramatický obor ve 12 hod. učebna dramatického oboru III. patro


Žáci od 1. ročníků výše: individuální domluva rozvrhu v učebnách vyučujících (nejdéle do konce týdne)

Výtvarný a hudební obor: 4.9. individ. domluva od 10 do 16 hod. v učebnách vyučujících obou budov

Taneční obor: 4.9. spolu s přípravným ročníkem v 11 hod. - III. patro učebna HN na Kochance

Literárně dramatický obor: 4.9. ve 12 hod. učebna dramatického oboru III. patro na Kochance

 

Individuální výuka hudebního oboru zahájí výuku 5.9.2017


Kolektivní předměty všech oborů zahájí pravidelnou výuku v pondělí 11.9. 2017

Zápis do skupin HN do 12 hodin po telefonu 383 332 166 - pouze dojíždící

ostatní od 12 hod. zápis do seznamů před učebnou hudební nauky