LISTOPAD

 

Úterý 7. 11. 2017:       Výchovné pořady pro 2. třídy ZŠ (8:30 A 9:30)

Středa 8. 11. 2017:     Výchovné pořady pro 3. třídy ZŠ (8:30 a 9:30)

Středa 15. 11. 2017:   Koncert žáků ZUŠ – koncertní sál ZUŠ od 17:15 hodin

Čtvrtek 23. 11. 2017:  Koncert Jana Ostrého – příčná flétna za klavírního doprovodu Silvie                                 Ježkové – koncertní sálek ZUŠ od 18:00 hodin

Pondělí 27. 11. 2017: Třídní koncert p. uč. M. Piklové – koncertní sál ZUŠ od 16:30 hodin

Středa 29. 11. 2017:   Koncert žáků ZUŠ – koncertní sál ZUŠ od 17:15 hodin

 

PROSINEC

 

Čtvrtek 7. 12. 2017:    Třídní koncert p. uč. L. Mráze – koncertní sál do 16:00 hodin

Úterý 12. 12. 2017:     Třídní koncert p. uč. P. Vaščilkové – koncertní sál od 16:30 hodin

Středa 13. 12. 2017:   Třídní koncert p. uč. J. Míčkové – koncertní sál od 16:00 hodin

Čtvrtek 14. 12. 2017:  Třídní koncert p. uč. P. Bedřichové – koncertní sál od 16:30 hodin

Pondělí 18. 12. 2017:  Třídní koncert p. uč. R. Kopřivy – koncertní sál od 16:30 hodin

Úterý 19. 12. 2017:     Adventní koncert ZUŠ – Kulturní dům od 17:00 hodin

Středa 20. 12. 2017:   Třídní koncert p. uč. K. Sečanské Novotné – koncertní sál od 16:00 hod.

 

 

 

HUDEBNÍ NAUKA       rozvrh od září 2017/2018


 

13:00 - 13:45

13:50 - 14:35

14:40 - 15:25

15:30 - 16:15

16:20 - 17:05

PONDĚLÍ

 

PHV A

P. Bedřichová

 

HN 4. A

A. Šabková

HN 5. A

A. Šabková

Příprava na studium

M. Spišská

ÚTERÝ

 

 

HN 3. A

M. Homolková

HN 2. A

J. Pilný

HN 3. B

M. Homolková

 

STŘEDA

 

HN 1. A

J. Pilný

HN 2. B

J. Pilný

HN 1. B

J. Pilný

PHV B

P. Bedřichová

 

 

ČTVRTEK

 

 

 

HN 4. B

A. Šabková

HN 5. B

A. Šabková

 

 

PÁTEK

 


 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

 

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit z organizačních důvodů ředitelské volno na pátek 29. 9. 2017.

Martina Spišská, ředitelka školy